กระทรวงอุตฯชี้ชัดโรงงานเปิดใหม่ยังสูงกว่าโรงงานปิดกิจการ

เปิดตัวเลขโรงงานตั้งใหม่ปี’62 พบมีมากถึง 2,889 โรงงาน มากกว่าปิดตัวไปแล้ว 1,391 โรงงาน แถมจ้างงานใหม่อีกอื้อวอนอย่าตื่นตระหนกเปิดเผยว่า กรณีมีกระแสข่าวเรื่องการปิดโรงงานหลายแห่งและมีการเลิกจ้างพนักงานในขณะนี้นั้นขอรายงานข้อมูลจากกระทรวงอุตสาหกรรมพบว่าอัตราการเปิดโรงงานใหม่ยังสูงกว่าตัวเลขปิดโรงงานถึง 107%

โดยในช่วงเวลาดังกล่าว มีการยื่นขอปิดกิจการโรงงานจำนวน 1,391 โรงงาน แต่เมื่อเทียบกับการขอยื่นประกอบกิจการโรงงานใหม่ซึ่งมีถึง 2,889 โรงงาน ดังนั้น สัดส่วนโรงงานเปิดใหม่จึงสูงกว่าโรงงานปิดตัวอย่างเห็นได้ชัดในส่วนของแรงงานถึงแม้ว่ามีการเลิกจ้างงานจากการปิดกิจการจำนวน 35,533 คน แต่มีการจ้างงานจากการประกอบกิจการใหม่สูงถึง 84,033 คน และมีการจ้างงานเพิ่มจากการขยายโรงงานอีกจำนวน 84,704 คน ซึ่งปัจจุบันพบว่ายังมีโรงงานหลายแห่งต้องการรับแรงงานเพิ่มเติมอีกจำนวนมากในด้านการลงทุนใหม่จากการประกอบกิจการใหม่และการขยายกิจการโรงงานเดิม พบว่าในปี 2562 มีเงินลงทุนเพิ่มเติมในกิจการโรงงานถึง 431,216 ล้านบาท สูงกว่าปีแล้วถึง 36.6% ดังนั้น ขอสังคมอย่าตื่นตระหนกกับข้อมูลเพียงด้านเดียว ภาพรวมการดำเนินกิจการโรงงานไม่ได้อยู่ภาวะถดถอยแต่อย่างใด